26 september 2018 |

Dedan Schmidt nieuwe directeur DVN

Drs. Dedan P.J. Schmidt (49) is per 1 oktober 2018 benoemd als interim-directeur van Diabetesvereniging Nederland (DVN). Hij volgt Olof King op die aan de slag gaat bij de Consumentenbond.

 

Schmidt werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur en heeft brede ervaring met maatschappelijke organisaties en belangenbehartiging. Hij doet adviesopdrachten in de zorg, het onderwijs en bij belangenverenigingen en was onder meer interim-directeur bij de VO-raad (brancheorganisatie onderwijs), het CBF (toezichthouder goede doelen) en de KNRM (reddingmaatschappij).

Schmidt: “Ik kijk er naar uit om samen met vrijwilligers, medewerkers en bestuur te werken aan een sterk DVN.”