9 juni 2017 | Sensoren | Verzekeren

Continu Glucose Monitoring breder beschikbaar in basisverzekering

Heb jij de wens om zwanger te worden, maar krijg je je HbA1c niet goed genoeg? Of heb je type 1 en last van plotselinge ernstige hypo’s of hypo-ongevoeligheid? Dan valt een continuglucosemeter (CGM) voor jou voortaan onder de verzekerde zorg. Een belangrijk resultaat, waarvoor wij ons lange tijd hebben ingespannen via de overleggen van de Rondetafel Diabeteszorg.  

 

Tot nu toe kwamen 3 groepen voor vergoeding van een continuglucosemeter in aanmerking: kinderen, zwangere vrouwen, en volwassenen met type 1 die slecht instelbaar zijn. Per 9 juni 2017 zijn 2 groepen toegevoegd. In alle gevallen gelden de volgende 2 voorwaarden. Je behandelaar geeft toestemming voor het gebruik van een continuglucosemeter. En andere manieren om je waardes te verbeteren, hebben onvoldoende geholpen.

Zwangerschapswens

Optimale bloedglucosewaarden en een goed HbA1c zijn al van belang voordat je zwanger bent. Dit blijkt uit onderzoek. Vrouwen met diabetes type 1 en 2 bij wie dit niet lukt met alleen intensieve behandeling, kunnen voortaan gebruik maken van een continuglucosemeter. De Rondetafel adviseert om daar al in de voorbereiding op een zwangerschap mee te starten. In Nederland vallen zo’n 65 vrouwen per jaar in deze doelgroep.

Ernstige hypo’s

Wie last heeft van plotselinge ernstige hypo’s of hypo-ongevoeligheid, heeft er niet alleen baat bij om zijn bloedglucosewaarden extra in de gaten te houden. Ook een alarm wanneer de waarde gevaarlijk snel daalt, of al te laag is, is een belangrijk hulpmiddel. In Nederland vallen zo’n 1.400 mensen met diabetes type 1 in deze groep. Internisten en kinderartsen kunnen hen voortaan gebruik maken van een continuglucosemeter. Reden daarvoor is dat hypo’s en hypo-ongevoeligheid risicovol zijn voor de betrokkenen en een negatief effect kunnen hebben op arbeidsparticipatie en kwaliteit van leven.

Advies overgenomen

Op initiatief van Diabetesvereniging Nederland heeft de Rondetafel Diabeteszorg zich gebogen over het advies de continu glucose monitoring ook voor deze twee groepen op te nemen in het basispakket. Dit advies is opgevolgd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN geven aan de zorgverzekeraars het advies om deze zorg te beschouwen als behorend tot het verzekerde pakket. De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland (ZIN). Diabetesvereniging Nederland neemt eraan deel namens mensen met diabetes.

Lees ook