diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

3 vragen over vergoeding FreeStyle Libre

Er is een belangrijke stap gezet naar de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM): 40 tot 50.000 mensen met diabetes type 1 kunnen vanaf de zomer een FGM vergoed krijgen. Dit vraagt wel geduld van de mensen die de FreeStyle Libre (FSL) nog zelf blijven betalen. Drie vragen die het meest aan ons worden gesteld:

3 vragen over vergoeding FreeStyle Libre

“Waarom is de Diabetesvereniging zo positief over deze stap? De vier groepen die nu een FGM vergoed krijgen, konden toch al een RT-continuglucosemonitor (RTCGM) krijgen?” 

Volgens de regels van het Zorginstituut klopt dat, maar in de praktijk werd het alleen verstrekt via het ziekenhuis als je ondanks de pomptherapie geen goede regulatie kon bereiken, en het ziekenhuis voldoende budget had. Daarom maken nu slechts 3.000 mensen met diabetes type 1 gebruik van de RTCGM. Door deze stap krijgt een groep van 40 tot 50.000 mensen nu een flash glucosemeter vergoed via de basisverzekering. 

Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar vergoeding van de FGM aan iedereen die meerdaags spuit of een insulinepomp gebruikt. We zijn blij dat alle kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar er niet langer op hoeven te wachten. Hoe sneller iets vergoed wordt, hoe beter! Daar staat tegenover dat wij als voorwaarde hebben gesteld in onze reactie op het standpunt (pag. 64), dat deze vergoeding voor de vier groepen alleen een eerste stap mag zijn naar bredere vergoeding van de FGM.

“Waarom duurt het zo lang voordat iedereen een FGM vergoed krijgt?”

Onze eis is dat Flash Glucose Monitoring, zoals de FreeStyle Libre (FSL) wordt vergoed aan iedereen die meerdaags spuit of een insulinepomp gebruikt. We zijn dus nog lang niet tevreden. Er zijn veel partijen bij betrokken om te praten over deze vergoeding: zorgverleners, zorgverzekeraars, Vereniging van hulpmiddelenfabrikanten, Diabetesvereniging Nederland en het Ministerie van VWS. Zij nemen deel aan deze overleggen via de Rondetafel Diabeteszorg.

Een van de voorwaarden voor bredere vergoeding is dat dat het gebaseerd moet zijn op de juiste gegevens en financieel onderbouwd moet zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is er in 2016 door DVN, Isalaklinieken en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gestart met het registreren van resultaten en ervaringen van honderden mensen met een FSL. 

De uitkomsten van dit register worden verwacht in het najaar van 2018. Wij verwachten dat als de resultaten duidelijk voordelen laten zien van het gebruik van de FSL (minder hypo’s, minder ziekenhuisopnames, minder verzuim op het werk, etc.), dit voldoende moet zijn voor het Zorginstituut om de vergoeding verder uit te breiden. 

Wij snappen dat het wachten hierop erg frustrerend is. Ook wij vinden dit proces erg lang duren!  

“Ik heb zelf mijn stinkende best gedaan om mijn bloedglucosewaarden goed te houden. En nu mag ik geen FreeStyle Libre?”

Je onvrede hierover is heel begrijpelijk. Dit is ook één van de redenen waarom we verder strijden voor de vergoeding. Wij zetten ons nog altijd hard in om de FGM vergoed te krijgen voor iedereen die meerdaags insuline gebruikt.

Heb je al een FreeStyle Libre en waren je waarden langdurig boven de grens van 64 mmol/mol voordat je daarmee startte? Overleg dan met je arts of je niet toch binnen de doelgroep valt.

Lees ook

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen