diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

3 dringende vragen over vergoeding FGM

Het nieuws dat flash glucosemeter (FGM) wordt vergoed voor mensen die tenminste 4 maal daags insuline gebruiken is enthousiast ontvangen! Tegelijkertijd bracht het nieuws ook onduidelijkheden. Daarom het antwoord op de 3 meest dringende vragen rond de vergoeding van de FGM (zoals de FreeStyle Libre).

3 dringende vragen over vergoeding FGM

1. Waarom werd de FGM niet vergoed in combinatie met mijn MiniMed 640G pomp die een realtime(RT)-functie heeft?

Dit stond zo geformuleerd in het voorlopige aanvraagformulier. Wij hebben dit aangekaart bij Zorgverzekeraars Nederland, die dit voorlopige aanvraagformulier voor zorgverleners hebben opgesteld.

En afgesproken dat het voorlopige aanvraagformulier (nieuw op 23 december) wordt aangepast. Je komt dus nu wel in aanmerking als je niet de bijbehorende RT-CGM gebruikt!

Heb je al een RT-CGM? Dan kun je niet ook nog eens in aanmerking komen voor de vergoeding van een FGM.

Als je een pomp hebt maar geen RT-functie gebruikt, moet je niet gestraft worden voor de gemaakte keuze van de pomp. Je hebt wat DVN betreft in overleg met je zorgverlener 2 mogelijkheden:

  1. Als je in overleg met je zorgverlener een FGM wilt, moet je in aanmerking kunnen komen voor de vergoeding van een flash glucosesensor.
  2. Je gaat de RT-functie wel gebruiken, je gebruikt je insulinepomp in combinatie met bijbehorende sensoren.

2. Ik heb een ander type diabetes (MODY/type 3c) en ik gebruik ook minstens 4 maal daags insuline. Kom ik nu niet in aanmerking?

Overleg dit met je zorgverlener. Wat ons betreft zou je in aanmerking moeten komen voor de FGM als je minstens 4 maal daags insuline gebruikt en je een flash glucosesensor kunt gebruiken voor je zelfmanagement. 

Je type diabetes zou daarin niks mogen uitmaken. Dit hebben we ook besproken met Zorginstituut Nederland.

3. Leuk die vergoeding voor de FGM, maar ik wil een CGM vergoed krijgen. Wat doen jullie om dit voor elkaar te krijgen?

Met het Zorginstituut waren we al eerder hierover in overleg sinds de komst van de FreeStyle Libre. We willen dat meer mensen toegang krijgen tot de CGM. 

De bestaande vergoeding van de CGM kan pas in 2021 gewijzigd worden. Vanwege de huidige regelgeving rond de vergoeding van hulpmiddelen, kan dit helaas nog niet eerder. 

Lees meer

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen