13 januari 2018 | Flash Glucose Monitoring

“Het systeem remt de innovaties”

Op 13 januari besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de FreeStyle Libre. Kassa sprak onder andere met Olof King, directeur van de Diabetesvereniging. Lees hier de uitgebreide uitleg wat wij vinden van de FreeStyle Libre en het traject naar vergoeding.

 

In de uitzending pleitte Diabetesvereniging Nederland voor vergoeding van de FreeStyle Libre voor zoveel mogelijk mensen. Flash Glucose Monitoring, zoals de Freestyle Libre, vergroot de kwaliteit van leven van mensen met diabetes enorm. Het maakt meten pijnloos, eenvoudiger en effectiever.

Een vingerprik is een momentopname, met de FreeStyle Libre zie je trends. En die extra informatie draagt aantoonbaar bij aan betere waarden. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat je minder last hebt van hypo’s, en langer bijna normale bloedglucosewaarden hebt.

Waarom nog niet vergoed?

Diabetesvereniging Nederland ziet dus veel voordelen in Flash Glucose Monitoring. Die voordelen horen we ook terug van heel veel mensen met diabetes. Waarom wordt de FreeStyle Libre dan nog niet vergoed? Dat komt door de manier waarop de besluitvorming is georganiseerd. De minister heeft een Ronde Tafel ingesteld, waaraan alle partijen deelnemen die betrokken zijn bij vergoeding. In de Ronde Tafel wordt gewerkt aan een voorstel voor vergoeding, dat daarna ter beoordeling naar Zorginstituut Nederland gaat. Dat adviseert vervolgens de minister over vergoeding.

Besluitvorming zorgvuldig, maar traag

De hierboven beschreven besluitvorming over het aanpassen van de basisverzekering verloopt traditioneel zorgvuldig en kost de nodige tijd. Vaak is het goed om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van nieuwe therapieën. Bovendien moeten we het als maatschappij wel betalen. “Maar soms mis je zo de boot, omdat waardevolle innovaties niet of veel te traag bij de patiënt terechtkomen,” aldus Olof King, directeur van de Diabetesvereniging. “Wij vinden dat nu helaas het geval. Hier remt het systeem de innovaties.”

In Europese achterhoede

Nederland bevindt zich zelfs in de Europese achterhoede als het gaat om vergoeding van innovatieve diabeteshulpmiddelen, zoals sensoren (CGM) en FreeStyle Libre. In de landen om ons heen is de meerwaarde van nieuwe technologie allang onderkend. Ook wordt deze voor een belangrijk deel van de mensen met diabetes vergoed. “Het is moeilijk te verkopen dat er een prachtig hulpmiddel op de markt is, maar dat je het in Nederland niet vergoed krijgt”, stelt King. Diabetesvereniging Nederland doet alles wat ze kan om vergoeding mogelijk te maken. "We dringen hier voortdurend op aan bij artsen, zorgverzekeraars en onze politieke contacten en rusten niet voordat er een concreet resultaat is bereikt.”

Fragment Kassa

Bekijk het fragment over de FreeStyle Libre uit Kassa van 13 januari 2018.

Meer over Flash Glucose Monitoring