Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Kwaliteit en keuzevrijheid glucosemeters

Een goede bloedglucosemeter is van levensbelang. Op je meter moet je kunnen vertrouwen. Diabetesvereniging Nederland (DVN) signaleerde dat zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers steeds meer invloed kregen op de keuze voor een bloedglucosemeter. Kostenoverwegingen stonden daarbij vaak voorop, niet de kwaliteit van de meter.

Op deze pagina lees je de laatste ontwikkelingen rond het onderwerp bloedglucosemeters. Antwoorden op vragen als: aan welke kwaliteitseisen moet een bloedglucosemeter voldoen? Mag ik zelf een meter kiezen? En hoe zit het met de vergoeding van bloedglucosemeters worden beantwoord.

Wat is een bloedglucosemeter?

Een bloedglucosemeter is een apparaatje dat meet hoeveel glucose er in je bloed zit: je bloedglucosewaarde. Je prikt wat bloed en brengt dat aan op een meetstripje. Dat meetstripje voer je in in de bloedglucosemeter. Na een paar tellen zie je de uitslag, de hoogte van jouw bloedglucose op het schermpje.  Er zijn verschillende bloedglucosemeters op de markt.

Wanneer heb je recht op een bloedglucosemeter?

Als je insuline gebruikt voor je diabetes heb je recht op een bloedglucosemeter. Het was tot voor kort niet vanzelfsprekend dat iemand met diabetes een passende bloedglucosemeter kreeg. In 2015 werden we overspoeld door klachten van mensen die door hun leverancier of apotheek zomaar werden overgezet op  een andere bloedglucosemeter. Hierbij waren vooral de kosten leidend. Niet de kwaliteit. DVN was het hier niet mee eens. Wij vinden namelijk dat je samen met de behandelaar moet bepalen welke meter het beste is voor jou. Niet de leverancier of zorgverzekeraar. Wij gingen daarom  in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; de situatie was onacceptabel voor mensen met diabetes. Dit leidde uiteindelijk tot de kwaliteitstandaard Diabeteshulpmiddelen.

Afspraken over kwaliteit van bloedglucosemeters

Om de kwaliteit van de zelfcontrole door bloedglucosemeting te garanderen, zijn door alle betrokkenen in het veld afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen. Hierin staat dat:

 • een bloedglucosemeter aan bepaalde kwaliteitscriteria moet voldoen om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen;
 • je samen met je behandelaar bepaalt wat de meest geschikte bloedglucosemeter voor jou is en je uitleg krijgt over de werking van deze bloedglucosemeter;
 • een leverancier niet mag bepalen welke bloedglucosemeter je gebruikt;
 • je niet zomaar op een andere bloedglucosemeter mag worden overgezet. Ook moet de leverancier je de bloedglucosemeter leveren die hij heeft gecontracteerd bij de zorgverzekeraar. Krijg je toch een andere meter aangeboden? Bespreek dit dan met je behandelaar!

Hoe kies en krijg je de meter die bij jou past?

Bij de Kwaliteitsstandaard hoort een online keuzehulp. Deze keuzehulp helpt bij de keuze voor de best passende bloedglucosemeter. Iemand met diabetes die insuline gebruikt kan thuis alvast de keuzehulp invullen en krijgt dan een overzicht van bloedglucosemeters die passen bij zijn medische en persoonlijke situatie. Samen met de zorgverlener wordt de keuzehulp nogmaals ingevuld, waarna in overleg de meest geschikte meter wordt gekozen en besteld.

Ga naar www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl en kies aan de hand van een vragenlijst die je samen met je behandelaar invult de meter die bij jou past. En die vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar!

De Keuzehulp Bloedglucosemeters is het resultaat van een samenwerking met DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned, ZN en Vilans. De keuzehulp is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van het ministerie van VWS en het Diabetes Fonds.

De keuze voor een glucosemeter ligt bij jou en je zorgverlener

Wat heeft DVN hierin voor jou gedaan?

 • We hebben meer dan eens de noodklok geluid over de keuzevrijheid van meters. Kostenbesparingen (zorgverzekeraars) en marges (leveranciers) gaven vaak de doorslag bij de keuze van een bloedglucosemeter, in plaats van kwaliteit en prestaties van de meter. Wij vinden het belangrijk dat jij samen met je behandelaar de bloedglucosemeter kiest die bij jouw situatie past. Dankzij onze inzet stemde de Tweede Kamer er in november 2016 unaniem voor dat mensen met diabetes moeten kunnen kiezen voor een bloedglucosemeter die bij hen past.
 • Vanaf 2018 gelden er landelijke kwaliteitseisen voor bloedglucosemeters (Kwaliteitsstandaard diabeteshulpmiddelen). Een werkgroep, gecoördineerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), heeft de richtlijnen opgesteld. DVN zat in de werkgroep, naast zorgverleners, fabrikanten, leveranciers, klinisch chemici en zorgverzekeraars. Ze hebben allemaal ingestemd met de gekozen kwaliteitscriteria. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgt ervoor dat de eisen vanaf 2018 nageleefd worden.
 • Bij de Kwaliteitsstandaard diabeteshulpmiddelen hoort een online keuzehulp. Voor het ontwikkelen van de online keuzehulp is de Stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes opgericht. Diabetesvereniging Nederland zit in het bestuur. De stichting is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het beheer van het bestand van bloedglucosemeters dat in deze keuzehulp wordt opgenomen.

Veelgestelde vragen

Word lid

Word lid

Goede zorg is belangrijk bij diabetes, zeker in deze tijden! Wij blijven ons inzetten voor vergoedingen en de beschikbaarheid van goede zorg en hulpmiddelen. Dat kunnen we niet zonder je hulp. Help jij ook mee?

Steun ons

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen