Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Flash Glucose Monitoring

Meten zonder te prikken? Het kan! Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals de FreeStyle Libre (FSL) wordt vergoed voor mensen met diabetes die minstens vier keer per dag insuline spuiten of een insulinepomp gebruiken. In dit dossier vertellen we hoe we dit voor elkaar hebben gekregen en geven we antwoord op veel gestelde vragen.

Opname in de basisverzekering

We hebben er jarenlang voor gelobbyd. En met resultaat! Mensen met intensieve insulinetherapie krijgen vanaf 10 december 2019 een flash glucosesensor (FGM) vergoed vanuit de basisverzekering. Zorginstituut Nederland stelt in zijn standpunt wel als voorwaarde dat er kwaliteitscriteria komen op basis waarvan zorgverleners de FGM kunnen voorschrijven.

Dit zijn afspraken over het gebruik van de flash sensor (behandeldoelen, evaluatiemomenten en gebruikerstraining). De kwaliteitseisen worden de komende tijd binnen de Rondetafel Diabeteszorg verder uitgewerkt. Tot die tijd is het aan zorgverleners en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen. Zorgverleners kunnen voor de aanvraag gebruik maken van een tijdelijk aanvraagformulier (update 23 december 2019).

Flash glucosesensor

Flash Glucose Monitoring is een nagenoeg pijnloze manier om je bloedglucosewaarde te meten. Je bloedglucose meet je via een sensor op je bovenarm. Je actuele glucosewaarde zie je door te 'flashen': de sensor te scannen. Dat doe je met een reader, of met een app (LibreLink Up voor Android en iOS, vanaf iPhone 7). 

Verder zie je een trendpijl die aangeeft of je bloedglucose gaat stijgen of dalen. Alleen als je twijfelt aan de waarde, doe je een vingerprik ter vergelijking. Nog een pluspunt is dat je de gegevens van de laatste acht uur in een grafiek kunt terugzien. Je kunt de informatie ook delen met anderen: handig voor ouders van kinderen met diabetes.

Meer kwaliteit van leven

Uit Nederlands onderzoek van Isala Klinieken, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en DVN blijkt dat mensen met diabetes die gebruik maken van Flash Glucose Monitoring een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven met diabetes ervaren. 

FGM-gebruikers hebben minder last van hypo’s en verzuimen minder op werk. Er worden ook minpunten gemeld: huidirritaties door de lijm waarmee de sensor op de arm wordt geplakt en sommigen vinden de gescande metingen niet betrouwbaar genoeg.

Wat doet DVN?

DVN neemt sinds 2016 deel aan de Rondetafel Diabeteszorg, waarin met verschillende partijen wordt gesproken over vergoeding van nieuwe diabetes hulp- en geneesmiddelen. Zorginstituut Nederland adviseert vervolgens de minister van VWS over te vergoede zorg in Nederland. 

Brede vergoeding

Wij hebben ons sinds 2015 hard gemaakt voor een positief advies voor een zo’n breed mogelijke vergoeding door het Zorginstituut. In 2016 werd de betrouwbaarheid van de FGM aangetoond in eerste onafhankelijke buitenlandse onderzoeksresultaten. Iedereen die aantoonbaar baat heeft bij innovatieve manieren van bloedglucosemonitoring, moet deze vergoed kunnen krijgen. 

Stapsgewijs

We hebben een lange weg afgelegd. In stappen zijn we gekomen tot de gewenste vergoeding voor mensen met intensieve insulinetherapie (in volgorde van de meest recent naar jaren terug):

 • Op 12 december 2019 maken wij bekend dat het Zorginstituut de minister positief adviseert over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring vanuit de basisverzekering voor alle mensen die minimaal 4x daags insuline injecteren of een insulinepomp gebruiken (zowel voor mensen met diabetes type 1 als type 2)!
 • In een brief op 5 november 2019 aan de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut, benoemen wij nogmaals de redenen waarom (voorlopige) vergoeding voor mensen intensieve insulinetherapie wat ons betreft het enige juiste advies is.
 • Sinds 25 oktober 2019 krijgen jongeren met diabetes die na hun 18e hun flash sensor weer in moesten leveren, wel hun FGM vergoed. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.
 • Zorginstituut Nederland laat in juni 2019 weten geen definitief standpunt over vergoeding uit de basisverzekering voor alle mensen met diabetes die vingerprikken te kunnen innemen. De onderzoeksgroep wordt verbreed van alleen diabetes type 1, naar ook mensen met insulineafhankelijke diabetes type 2. Het Zorginstituut kan pas uitspraak doen nadat er voldoende (Nederlands) wetenschappelijk bewijs is dat Flash Glucose Monitoring voldoende effectief is. Het definitieve advies wordt uitgesteld naar eind 2019.
 • Sinds eind 2018 is het na intensieve gesprekken met het Zorginstituut, zorgverzekeraars en zorgverleners ook mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de FGM in combinatie met de insulinepomp met RT-CGM functie. De voorwaarden voor het aanvragen van de vergoeding van de FSL worden hierop aangepast.
 • Sinds 2018 maken 4 groepen mensen met diabetes aanspraak op de vergoeding van de FGM: Kinderen met diabetes type 1, slecht ingestelde volwassenen met diabetes type 1, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) en vrouwen met diabetes type 1 en 2 met een zwangerschapswens. Ons advies voor vergoeding via het hulpmiddelenbudget en niet via het ziekenhuisbudget is door het Zorginstituut overgenomen.
 • Er is van 2017 tot 2018 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de FreeStyle libre door Isala Klinieken Zwolle, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en DVN. 1.346 mensen met diabetes werkten eraan mee. De eindresultaten werden bekend in april 2019. Zorginstituut Nederland moest nu snel stappen zetten naar ruimere vergoeding, aldus onze brandbrief op 25 april 2019. Op 10 december 2019 zijn de resultaten gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ Open Diabetes Research & Care. Deze internationale erkenning is belangrijk voor een positief advies over bredere vergoeding van de FGM.
 • Er is in 2017 een pilot gehouden met 47 gebruikers van de FreeStyle Libre, door Zorgverzekeraar CZ, het Zuyderland ziekenhuis, EADV (beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners) en DVN. Lees de samenvatting van de evaluatie.

Veelgestelde vragen

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid, doneer of zet je in voor een beter leven met diabetes.

Doe mee

Met anderen praten over verzekering en vergoedingwant diabetes heb je niet alleen