Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Flash Glucose Monitoring

Meten zonder te prikken? Het kan! Sinds 2018 wordt Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals de FreeStyle Libre (FSL) voor een aantal groepen mensen met diabetes vergoed. Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil dat iedereen die intensieve insulinetherapie krijgt hiervoor in aanmerking kan komen. In dit dossier houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Flash Glucose Monitoring is een nagenoeg pijnloze manier om je bloedglucosewaarde te meten. Een bekend voorbeeld is de FreeStyle Libre (FSL).

Deze meet je bloedglucose via een sensor op je bovenarm. Je actuele glucosewaarde zie je door te 'flashen': de sensor te scannen. Dat doe je met een reader, of met een app (LibreLink Up voor Android en iOS, vanaf iPhone 7). Verder zie je een trendpijl die aangeeft of je bloedglucose stijgt of daalt. Alleen als je twijfelt aan de waarde, doe je een vingerprik ter vergelijking. Nog een pluspunt is dat je de gegevens van de laatste acht uur in een grafiek kunt terugzien. Je kunt de informatie ook delen met anderen; handig voor ouders van kinderen met diabetes.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat mensen die gebruik maken van Flash Glucose Monitoring minder last hebben van hypo’s.

Wat doet DVN

DVN blijft strijden voor een bredere vergoeding van de FGM voor mensen met diabetes die niet binnen de 4 groepen vallen. Wij willen dat iedereen die aantoonbaar baat heeft bij innovatieve manieren van bloedglucosemonitoring, zoals de FreeStyle Libre, deze vergoed kan krijgen. Hier maken we ons hard voor.

Sinds 2018 maken 4 groepen mensen met diabetes aanspraak op de vergoeding van de FGM. We hebben Zorginstituut Nederland gevraagd om de minister te adviseren Flash Glucose Monitoring op te nemen in het basispakket. Ook hebben we zorgverzekeraars opgeroepen om zelf de meerwaarde van de methode te onderzoeken.

Isala Klinieken en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft in samenwerking met ons een onderzoek naar het gebruik van de FreeStyle Libre uitgevoerd. Als meer onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat Flash Glucose Monitoring beter werkt dan vingerprikken, groeit de kans op algehele opname in de basisverzekering.

Onderzoek toont aan dat FGM-gebruikers minder last hebben van hypo’s en minder verzuimen op werk

Wat is al bereikt?

 • Sinds 25 oktober behouden de jongeren met diabetes die na hun 18e hun FGM weer in moeten leveren, hun vergoeding van de CGM. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.
 • Op de website van Zorginstituut Nederland staat de laatste stand van zaken rond het proces van vergoeding voor RTCGM en FGM:
  'Zorginstituut Nederland streeft ernaar om nog voor het einde van 2019 een standpunt in te nemen of Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre) uit het basispakket kan worden vergoed voor mensen met insuline-afhankelijke diabetes (type 1 en type 2) waarvan de bloedwaarden met vingerprikken goed zijn in te regelen.'
 • Isala Klinieken Zwolle en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft in samenwerking met de Diabetesvereniging een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de FreeStyle Libre uitgevoerd. Er deden 1.346 deelnemers mee. Zilveren Kruis betaalde voor de deelnemers gedurende 1 jaar de helft van de kosten van de sensoren. Het onderzoek liep tot en met mei 2018. De voorlopige resultaten zijn op 29 juni 2018 gepresenteerd aan de Rondetafel Diabeteszorg. De eindresultaten van dit onderzoek zijn op 25 april 2019 bekend gemaakt door Professor dr. Henk Bilo, hoofd Diabetes Onderzoekscentrum Isala. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van leven met diabetes inderdaad aanzienlijk verbetert voor gebruikers van de FSL. Met deze resultaten moet Zorginstituut Nederland zo snel mogelijk stappen zetten naar ruime vergoeding, aldus onze brandbrief op 25 april.
 • Een aantal mensen met diabetes krijgen al vergoeding van FGM via de zorgverzekering. Dit zijn: kinderen met diabetes type 1, volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) en vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben (zij mogen 1 jaar de sensoren gebruiken en daarna is er verlening mogelijk). Deze groepen konden al in aanmerking komen voor vergoeding van RT-CGM via de medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis. Ons advies voor vergoeding via het hulpmiddelenbudget en niet via het ziekenhuisbudget is gelukkig door het Zorginstituut overgenomen.
 • Sinds eind 2018 is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de FGM in combinatie met de insulinepomp met RT-CGM functie. DVN heeft hierover gesproken met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en zorgverleners. Het nieuwe addendum van ZIN maakt duidelijk wanneer iemand aanspraak maakt op vergoeding van de FSL. Dit heeft ertoe geleid dat Zorgverzekeraars Nederland de voorwaarden voor het aanvragen van de vergoeding van de FSL heeft aangepast.
 • Zorgverzekeraar CZ, het Zuyderland ziekenhuis, EADV (beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners) en DVN hielden tot juni 2017 een pilot met 47 gebruikers van de FSL. De resultaten van deze pilot zijn samengevat in deze evaluatie.
 • Zorginstituut Nederland heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht om te praten over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring. DVN pleit in dat overleg voor een zo breed mogelijke vergoeding van het systeem. Ook zorgverleners, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS nemen deel aan deze Ronde Tafel. Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert uiteindelijk de minister over vergoeding. ZIN heeft in de zomer van 2018 laten weten nog geen definitief standpunt over vergoeding uit de basisverzekering voor alle mensen met diabetes die vingerprikken te verwachten. Zij kunnen pas uitspraak doen nadat er voldoende (Nederlands) wetenschappelijk bewijs is dat Flash Glucose Monitoring voldoende (kosten)effectief is. Dit wordt eind 2019 verwacht.

Veelgestelde vragen

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid, doneer of zet je in voor een beter leven met diabetes.

Doe mee

Met anderen praten over verzekering en vergoedingwant diabetes heb je niet alleen