Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Flash Glucose Monitoring

Let op, onderstaand artikel is verouderd (actueel tot en met januari 2020) en staat online ter documentatie.

DVN wil dat alle glucose sensoren vergoed gaan worden voor mensen met diabetes. 

Op dit moment wordt alleen het Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals de Abbott FreeStyle Libre (FSL) (sinds december 2019) vergoed voor mensen met diabetes die minstens vier keer per dag insuline spuiten of een insulinepomp gebruiken. Overige sensoren worden alleen vergoed voor volwassenen met diabetes met een speciale indicatie en voor personen onder de 18 jaar. 
In dit dossier  geven we antwoord op veel gestelde vragen.

Opname in de basisverzekering van de FGM

We hebben er jarenlang voor gelobbyd. Mensen met intensieve insulinetherapie krijgen vanaf 10 december 2019 een flash glucosesensor (FGM) vergoed vanuit de basisverzekering. Zorginstituut Nederland stelt in zijn standpunt wel als voorwaarde dat er kwaliteitscriteria komen op basis waarvan zorgverleners de FGM kunnen voorschrijven.
Een mooie tussenstap op weg naar een volledige sensorvergoeding. 

Dit zijn afspraken over het gebruik van de flash sensor (behandeldoelen, evaluatiemomenten en gebruikerstraining). De kwaliteitseisen worden de komende tijd binnen de Rondetafel Diabeteszorg verder uitgewerkt. Tot die tijd is het aan zorgverleners en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen. Zorgverleners kunnen voor de aanvraag gebruik maken van een tijdelijk aanvraagformulier (update 23 december 2019).

Flash glucosesensor

Flash Glucose Monitoring is een manier om je glucosewaarde te meten. Door middel van een sensor op je bovenarm wordt de glucosewaarde in weefselvocht gemeten. Je actuele glucosewaarde kan je aflezen door de sensor te scannen. Dat doe je met een reader, of met een app op je telefoon (Freestyle LibreLink voor Android en iOS, vanaf iPhone 7). Niet alle telefoons zijn geschikt, je hebt NFC functionaliteit nodig, zie daarvoor de compatibiliteitsgids

Verder zie je een trendpijl die aangeeft of je glucose gaat stijgen of dalen. Alleen als je twijfelt aan de waarde, doe je een vingerprik ter vergelijking. Nog een pluspunt is dat je de gegevens van de laatste acht uur in een grafiek kunt terugzien. Je kunt de informatie ook delen met anderen: handig voor ouders van kinderen met diabetes.

Nadelen en sensorvergoeding

 1. Een groot nadeel van het (huidig beschikbare) flash systeem tegenover andere sensoren is dat het systeem geen alarmen kan geven, en je dus ook niet kan waarschuwen voor te hoge of te lage waarden. 
 2. Ook biedt het systeem geen koppeling met insuline-pompen en dus (vooralsnog) geen (hybrid-) closed-loop functionaliteit. (Hybrid-) Closed-loop systemen zorgen voor (deels) geautomatiseerde insuline-afgifte, waarmee hoge en lage waardes voorkomen kunnen worden.
 3. De handeling van het meten via NFC chip is bij andere sensoren niet nodig, waardoor waarden discreet en sneller zichtbaar zijn via telefoon en smartwatch. 

Voor veel mensen met diabetes is een andere glucosesensor een betere optie. De DVN is daarom van mening dat andere sensoren even breed vergoed moeten worden als de FGM. Lees ons laatste statement hierover (Juli 2020)

Meer kwaliteit van leven

Uit Nederlands onderzoek van Isala Klinieken, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en DVN blijkt dat mensen met diabetes die gebruik maken van Flash Glucose Monitoring een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven met diabetes ervaren. 

FGM-gebruikers hebben minder last van hypo’s en verzuimen minder op werk. Er worden ook minpunten gemeld: huidirritaties door de lijm waarmee de sensor op de arm wordt geplakt en sommigen vinden de gescande metingen niet betrouwbaar genoeg.

Wat doet DVN?

DVN neemt sinds 2016 deel aan de Rondetafel Diabeteszorg, waarin met verschillende partijen wordt gesproken over vergoeding van nieuwe diabetes hulp- en geneesmiddelen. Zorginstituut Nederland adviseert vervolgens de minister van VWS over te vergoede zorg in Nederland. 

Brede vergoeding

Wij hebben ons sinds 2015 hard gemaakt voor een positief advies voor een zo’n breed mogelijke vergoeding door het Zorginstituut. In 2016 werd de betrouwbaarheid van de FGM aangetoond in eerste onafhankelijke buitenlandse onderzoeksresultaten. Iedereen die aantoonbaar baat heeft bij innovatieve manieren van bloedglucosemonitoring, moet deze vergoed kunnen krijgen. 

Stapsgewijs

We hebben een lange weg afgelegd. In stappen zijn we gekomen tot de gewenste vergoeding voor mensen met intensieve insulinetherapie (in volgorde van de meest recent naar jaren terug):

 • Op 12 december 2019 maken wij bekend dat het Zorginstituut de minister positief adviseert over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring vanuit de basisverzekering voor alle mensen die minimaal 4x daags insuline injecteren of een insulinepomp gebruiken (zowel voor mensen met diabetes type 1 als type 2)!
 • In een brief op 5 november 2019 aan de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut, benoemen wij nogmaals de redenen waarom (voorlopige) vergoeding voor mensen intensieve insulinetherapie wat ons betreft het enige juiste advies is.
 • Sinds 25 oktober 2019 krijgen jongeren met diabetes die na hun 18e hun flash sensor weer in moesten leveren, wel hun FGM vergoed. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.
 • Zorginstituut Nederland laat in juni 2019 weten geen definitief standpunt over vergoeding uit de basisverzekering voor alle mensen met diabetes die vingerprikken te kunnen innemen. De onderzoeksgroep wordt verbreed van alleen diabetes type 1, naar ook mensen met insulineafhankelijke diabetes type 2. Het Zorginstituut kan pas uitspraak doen nadat er voldoende (Nederlands) wetenschappelijk bewijs is dat Flash Glucose Monitoring voldoende effectief is. Het definitieve advies wordt uitgesteld naar eind 2019.
 • Sinds eind 2018 is het na intensieve gesprekken met het Zorginstituut, zorgverzekeraars en zorgverleners ook mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de FGM in combinatie met de insulinepomp met RT-CGM functie. De voorwaarden voor het aanvragen van de vergoeding van de FSL worden hierop aangepast.
 • Sinds 2018 maken 4 groepen mensen met diabetes aanspraak op de vergoeding van de FGM: Kinderen met diabetes type 1, slecht ingestelde volwassenen met diabetes type 1, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) en vrouwen met diabetes type 1 en 2 met een zwangerschapswens. Ons advies voor vergoeding via het hulpmiddelenbudget en niet via het ziekenhuisbudget is door het Zorginstituut overgenomen.
 • Er is van 2017 tot 2018 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de FreeStyle libre door Isala Klinieken Zwolle, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en DVN. 1.346 mensen met diabetes werkten eraan mee. De eindresultaten werden bekend in april 2019. Zorginstituut Nederland moest nu snel stappen zetten naar ruimere vergoeding, aldus onze brandbrief op 25 april 2019. Op 10 december 2019 zijn de resultaten gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ Open Diabetes Research & Care. Deze internationale erkenning is belangrijk voor een positief advies over bredere vergoeding van de FGM.
 • Er is in 2017 een pilot gehouden met 47 gebruikers van de FreeStyle Libre van Abbott, door Zorgverzekeraar CZ, het Zuyderland ziekenhuis, EADV (beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners) en DVN. Lees de samenvatting van de evaluatie.

Veelgestelde vragen

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid, doneer of zet je in voor een beter leven met diabetes.

Doe mee

Met anderen praten over verzekering en vergoedingwant diabetes heb je niet alleen