Word lid en maak het verschil
Word lid

14 januari 2022

Bijwerkingencentrum Lareb meldt schommelingen bloedsuiker na overstap

Lareb meldt 34 gevallen van schommelende bloedsuikerspiegels na overstap op insuline aspart van Sanofi. Overstappen van merk insuline kan sinds 1 januari 2021 in het kader van het preferentiebeleid.

Waarom is een overstap soms nodig?

Op 1 januari 2021 is het preferentiebeleid kortwerkende insulines ingegaan, wat inhoudt dat verzekeraars kunnen bepalen of ze een ander merk insuline vergoeden. Dat kan een biosimilar zijn. Binnen dat preferentiebeleid is door een aantal zorgverzekeraars in Nederland besloten over te stappen van insuline aspart Novarapid naar insuline aspart Sanofi.

Welke bijwerkingen werden er genoemd?

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 34 meldingen van schommelende bloedsuikerwaarden nadat patiënten overstapten van insuline aspart Novorapid naar insuline aspart Sanofi*. Het ging om meldingen van verhoogde en verlaagde bloedsuikerspiegels. Ook gaven melders in sommige gevallen aan dat het effect van de insuline uitbleef of dat ze extra moesten spuiten om de bloedsuikerwaarden te stabiliseren.

Wat doe ik als ik bijwerkingen ervaar?

Sanofi, de fabrikant van de biosimilar insuline aspart, geeft aan dat iedere omzetting in overleg met de zorgverlener hoort te verlopen, waarbij begeleiding en monitoring op de voorgrond moeten staan. Hiermee ondersteunen zij het NDF biosimilar standpunt dat in samenwerking met de DVN is ontwikkeld.

DVN heeft er zich bij de overgang naar het preferentiebeleid hard voor gemaakt dat een overstap van merk insuline niet kan zonder overleg met de gebruiker. De overstap moet in overleg met jou als gebruiker worden genomen. Als een biosimilar bij jou niet goed werkt, kun je op basis van medische noodzaak in overleg met je zorgverlener terug naar je eerdere merk insuline.

Heb jij last van veranderingen of bijwerkingen? Meld ze dan bij Lareb, zodat ze worden vastgelegd. Ben je lid van DVN en heb je vragen over het preferentiebeleid of andere vragen? Zoek dan contact met ons.

Lees meer:

Veelgestelde vragen over biosimilars
Stappenplan preferentiebeleid 

*In totaal zijn er in Nederland in 2021 ca. 30.000 gebruikers van Novorapid omgezet naar de insuline aspart Sanofi.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid