Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Ziek melden met diabetes

Misschien kun soms niet werken door je diabetes of andere klachten. Op het werk meld je je dan ziek. Welke regels gelden er bij ziekte? 

Werkgevers zijn verplicht de duur van je ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden. Ze schakelen daarvoor de bedrijfsarts in. Ben je langdurig ziek, dan krijg je begeleiding van de bedrijfsarts.

Langdurig ziek, en dan?

De regels bij langdurig ziekteverzuim staan in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Deze wet wil zieke werknemers zo snel mogelijk laten terugkeren op het werk. Meld je je ziek dan geeft je werkgever je ziekmelding door aan de bedrijfsarts.

Ben je langer dan zes weken ziek dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek over je herstel en je terugkeer. Hoe snel je terugkeert, hangt af van de ernst en duur van je ziekte. Hiervoor zijn verschillende stappen mogelijk. Je stelt hiervoor een plan van aanpak op met je werkgever.

Ben je in overleg over een stappenplan voor jouw terugkeer? De diabeteswerkcoach denkt graag met je mee.

Evaluatie na een jaar

Als je een jaar ziek bent, evalueer je met je werkgever de terugkeer op je werk. Misschien besluiten jullie dat er geen terugkeer meer mogelijk is in je eigen werk of binnen de organisatie. Je werkgever is dan verplicht om een 2e spoor traject in te zetten. Dat wil zeggen dat er gezocht wordt naar werk bij een andere werkgever. Dit 2e spoor kan ook naast de re-integratie in het 1e spoor (re-integratie in eigen werk) blijven doorlopen. Meestal begeleidt een re-integratiebureau dit traject naar passend werk. Je werkgever betaalt het. Diabetesvereniging Nederland heeft diabeteswerkcoaches om jou en je werkgever te ondersteunen.

Second opinion over terugkeer

Het kan zijn dat de bedrijfsarts wil dat je weer gaat werken, terwijl jij dat nog niet ziet zitten. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de bedrijfsarts kan je een second opinion aanvragen bij de arbodienst. Daarnaast kunnen zowel werknemers als werkgevers een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Vertrouwelijkheid medische gegevens

Je werkgever schakelt de bedrijfsarts in om je te begeleiden en te bepalen of je door ziekte arbeidsongeschikt bent. Deze arts beschikt hiervoor over je medische gegevens. Bijvoorbeeld welke ziekte je hebt en welke behandeling je volgt.

Die gegevens zijn vertrouwelijk: ze mogen niet zomaar gedeeld worden met je werkgever. De bedrijfsarts mag je werkgever wel melden dat je arbeidsongeschikt bent, hoe lang het gaat duren en wat je belastbaarheid is. Dit mag zonder jouw toestemming.

Word lid

Word lid

Steun DVN en word lid

Aanmelden

Met anderen praten over werkenwant diabetes heb je niet alleen