Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Het pgb en de vier zorgwetten

Waar je een pgb aanvraagt, hangt af van de zorg die je kind nodig heeft en onder welke zorgwet die zorg valt. In totaal zijn er vier zorgwetten: 1) de jeugdwet, 2) de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 3) de zorgverzekeringswet (Zvw) en 4) de wet langdurige zorg (Wlz).

Diabeteszorg voor kinderen valt bijna altijd onder de eerste drie genoemde zorgwetten. Daarom lichten we die hieronder toe.

Het pgb en de ziektekostenverzekeringswet (Zvw)

Krijgt je kind verzorging of verpleging thuis? Dan valt dit misschien onder zogenaamde ‘medische kinderzorg thuis’. Is dit het geval en valt deze zorg onder de Ziektekostenverzekeringswet, dan kun je een Zvw-pgb aanvragen via de zorgverzekeraar.

Een Zvw-pgb aanvragen

Het aanvragen van een pgb bij de zorgverzekeraar gaat in 6 stappen:

 1. Aanvraag voor een indicatie voor verpleging/verzorging. Je vraagt een indicatie voor verpleging of verzorging aan voor je kind bij de wijkverpleegkundige. Vraag bij de zorgverzekeraar welke wijkverpleegkundige of kinderverpleegkundige de indicatie kan doen.

 2. Je maakt een budgetplan. Daarin beschrijf je zo precies mogelijk welke zorg je wilt inkopen voor je kind en hoeveel die zorg kost. Daarnaast is het een goed idee om een persoonlijk plan te schrijven. Daarin zet je wat je wel en niet zelf kunt als ouder en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is het handig om een overzicht te maken van de zorg die je kind iedere dag nodig heeft. Op welke momenten heeft je kind welke zorg nodig? En hoeveel tijd kost die zorg?

 3. Indicatie-overleg met een bevoegde wijkverpleegkundige. Een bevoegd wijkverpleegkundige komt langs voor de indicatie. Het gesprek gaat over: 
  1. De diabetes van je kind: welke zorg is nodig en waarom?
  2. Welke hulp je kind al krijgt van jou als verzorger of van andere familieleden of vrijwilligers. 

 4. Invullen pgb-aanvraagformulier. Je vindt het pgb-aanvraagformulier op de website van je ziektekostenverzekeraar. Op het aanvraagformulier vul je onder andere in: 
  1. Welke zorgverleners je wilt inhuren. Kies je voor één zorgverlener? Leg dan uit hoe je het wilt regelen als deze zorgverlener uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte.
  2. Of je (ook) familie of jezelf inschakelt bij de zorg.
  3. Hoeveel uur per week je kind zorg nodig heeft.
  4. Of je een pgb kunt beheren en de administratie kunt doen.

 5. Controle en bespreking van de aanvraag. De zorgverzekeraar bekijkt je aanvraag. Meestal heb je nog een gesprek met een medewerker van de zorgverzekering. Samen bespreek je de aanvraag en de keuze voor een pgb. Dit heet een bewustekeuzegesprek.

 6. Besluitvorming aanvraag. De zorgverzekeraar neemt een besluit over je aanvraag. Ben je het niet eens met het besluit of met de indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan kun je je zorgverzekeraar vragen om nog een keer naar het besluit te kijken.

Let op: kijk in het reglement van je zorgverzekeraar! Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een pgb. Deze staat in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. In het reglement staat bijvoorbeeld aan welke (verdere) eisen je moet voldoen om een pgb te krijgen.

Meer informatie over het Zvw-pgb

Wil je meer weten over het Zvw-pgb? Lees het reglement 2022 persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Daarin vind je alles over de voorwaarden om een Zvw-pgb te kunnen krijgen. Ook lees je hoe je het pgb kunt aanvragen. En hoe je rekeningen declareert en aan welke verplichtingen je moet voldoen.

Op de website van Per Saldo vind je ook duidelijke informatie over een Zvw-pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Het pgb en de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Soms valt de zorg voor je kind met diabetes (ook) onder de jeugdwet en/of de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een jeugdwet-pgb en een Wmo-pgb vraag je aan bij de gemeente.

Waarvoor is de jeugdwet?

De jeugdwet is er voor alle kinderen tot 18 jaar. Heeft je kind met diabetes bijvoorbeeld begeleiding nodig in het dagelijks leven, dan kun je een beroep doen op de jeugdwet. Denk hierbij aan begeleiding bij:

 • Het indelen van de dag
 • Het ondernemen van activiteiten
 • Het contact maken met andere kinderen
 • Communiceren binnen en buiten het gezin
 • De opvoeding (voor ouders)

Waarvoor is de Wmo?

Bij de Wmo kun je terecht als je kind een hulpmiddel nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een aanpassing in je woning, zoals een traplift
 • Een aangepaste fiets
 • Een rolstoel, zoals een aangepaaste buddy of een kinderrolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel of rolstoelaanpassing

Een Wmo- en jeugdwet-pgb aanvragen

Een wmo- of jeugdwet-pgb aanvragen bij de gemeente gaat in 5 stappen:

 1. Een melding (Wmo) doen of een aanvraag indienen (jeugdwet). Als je dit schriftelijk doet, kun je altijd zien wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente. Dit kan handig zijn.

 2. Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (jeugdwet) schrijven. In dit plan beschrijf je:

  • Wat je kind wel en niet kan.
  • Waar hij/zij hulp bij nodig heeft. Maak daarbij een onderscheid tussen verschillende plekken (bv thuis, school) en momenten op de dag.
  • Hoe je ervoor zorgt dat de kwaliteit van de ingekochte diensten of hulpmiddelen goed is.
  • Als er (extra) afspraken zijn gemaakt met familie, vrienden of kennissen. Ook bij hen kun je onder bepaalde voorwaarden ondersteuning inkopen via het pgb.   

Het is niet verplicht om dit plan naar de gemeente te sturen. Maar de gemeente moet jouw plan wel goed bekijken als je het meestuurt. Je kunt ook een plan maken en het niet naar de gemeente sturen. Het plan helpt je dan om alles goed voor jezelf op een rij te zetten.

 1. De gemeente onderzoekt je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er nog een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’. Samen met iemand van de gemeente bekijk je dan je aanvraag. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op dit gesprek.

 2. Je krijgt een verslag van het onderzoek. De gemeente stuurt je een verslag. Ben je het eens met wat hierin staat, dan onderteken je het verslag. Als je het niet eens bent met het verslag, onderteken je het niet. Je stuurt het verslag dan wel terug en schrijft erbij waarom je het er niet mee eens bent.

 3. De gemeente neemt een besluit. Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of je de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.

Op de website van Per Saldo vind je uitgebreide informatie over het aanvragen van een pgb bij de gemeente.

Hulp nodig bij het aanvragen van een Wmo- of jeugdwet-pgb?

Wil je als ouder van een kind met diabetes hulp bij het aanvragen van een Wmo- of jeugdwet-pgb? Via de gemeente kun je gratis een cliëntondersteuner inschakelen. Hier heb je geen toestemming voor nodig. Meer informatie: 

Help mee

Help mee

Goede zorg is belangrijk bij diabetes. Wij zetten ons in voor brede vergoeding en beschikbaarheid van goede zorg en hulpmiddelen. Dat kunnen we niet zonder jou.

Word lid