Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Regelingen voor ouders van een kind of jongere met diabetes

De zorg voor een kind of jongere met diabetes is soms zwaar. Je moet niet alleen goed op je kind letten, maar ook van alles regelen voor hem of haar. Niet alleen zorginhoudelijk. Je moet ook afspraken maken met zorgverleners en de financiën rondom de zorg regelen. Lees hier welke financiële regelingen er allemaal zijn.
Misschien kun je van sommige gebruikmaken, maar deze worden niet altijd toegekend bij diabetes.

Ontwerp zonder titel

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is geld waarmee je zelf zorg (voor je kind) inkoopt. Je bepaalt dan zelf aan welke zorgverlener je het geld besteedt. Ben je van plan een pgb voor je kind met diabetes aan te vragen? Lees dan hier waar je rekening mee moet houden.

Waarom een pgb aanvragen?

Een pgb heeft een aantal voordelen:

 • Je kunt veel zelf regelen: In heel veel gevallen kun je zelf bepalen waar, wanneer en van wie je kind zorg krijgt. Met de zorgverlener maak je hierover afspraken. Ook over het salaris dat je uit het pgb aan de zorgverlener betaalt, maak je zelf afspraken.

  Je hoeft niet per se zorg in te kopen bij professionele zorgverleners. Bepaalde dingen kun je ook door een familielid of kennis laten doen. Of je doet ze zelf. In sommige gevallen kan dit betaald worden vanuit het pgb. Lees hier meer over in de pgb-keuzehulp voor informele zorgverleners. Een belangrijke eis is wel dat deze persoon de handelingen ook echt kan doen. Hij of zij moet instructies hebben gekregen van bijvoorbeeld een professionele zorgverlener.

  Zogenaamde 'voorbehouden of risicovolle handelingen' mogen alleen door professionele zorgverleners worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een infuus inbrengen. Deze handelingen staan in de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

  Meer weten over pgb en zorg verlenen door een familielid, vriend of buur? Kijk op de website van MantelzorgNL (vereniging van mantelzorgers). Of de website van de Rijksoverheid: Ik overweeg pgb-zorg te geven.
 • Je kunt een pgb breder gebruiken: In sommige gevallen kun je een pgb aanvragen dat je breder in kunt zetten dan alleen voor diabeteszorg. Bijvoorbeeld ook voor: 
  • Ondersteuning of zorg op kinderdagverblijf of school
  • De coördinatie van zorg
  • Het opsporen van gezondheidsrisico’s
  • Coaching van je kind, bijvoorbeeld bij zelfmanagement
  • Preventieve zorg

“Ik vind het prettig om zelf de controle te hebben”
Hanneke, moeder van Belle

Verplichtingen bij een pgb

Als je een pgb hebt, moet je verplicht een aantal dingen doen:

 • Je moet je pgb beheren en een administratie bijhouden.
 • Je moet zelf goede en passende zorg regelen.
 • De ingeschakelde zorgverleners moet je zelf aansturen.

Een pgb of zorg in natura?

Zorg in natura betekent dat je niet zelf het budget beheert. Dat doet de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Zij betalen de zorgverleners van jouw kind rechtstreeks. Of je voor een pgb kiest of voor zorg in natura hangt af van je situatie en de zorg die je nodig hebt. Laat je hierover goed informeren. Je kunt ook op de websites kijken van Per Saldo (de vereniging van mensen met een pgb). Daar vind je meer informatie over de keuze tussen zorg in natura en pgb.

Kan iedereen een pgb krijgen?

Niet iedereen heeft recht op een pgb. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diabetes is – meestal – niet voldoende voor het krijgen van een pgb. Ook moet je een indicatie hebben. Dit geldt ook voor zorg in natura.

Waar kan je een pgb aanvragen?

Je kunt een pgb op verschillende plekken aanvragen: bij de gemeente, bij de zorgverzekeraar en bij het zorgkantoor. Waar je moet zijn, hangt af van de diabeteszorg die je kind nodig heeft. Er zijn namelijk vier zorgwetten waaruit je zorg kunt ontvangen:

 • De jeugdwet
 • De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De wet langdurige zorg (Wlz)

Kinderen met diabetes krijgen meestal zorg via de jeugdwet, de Wmo en/of de Zvw. De aanvraag van een pgb gaat dan via of via de zorgverzekeraar (Zvw). Heeft je kind zware, intensieve zorg nodig, dan gaat dat via de Wlz. De aanvraag van een Wlz-pgb doe je bij het zorgkantoor.

In de keuzehulp pgb voor informele zorgverleners staat alles duidelijk opgeschreven.

Hoe gaat het aanvragen van een pgb?

De manier waarop je een pgb moet aanvragen, verschilt. Lees hier meer over het aanvragen van een Zvw-pgb en een jeugdwet/Wmo-pgb

Je krijgt wel altijd een gesprek met de organisatie waar je het pgb aanvraagt. Dit gesprek gaat over wat het hebben van een pgb inhoudt. Daarnaast wordt gevraagd hoe je het pgb gaat organiseren. Ze willen namelijk weten of je voldoende ‘pgb-vaardig’ bent. Pas dan kun je een pgb krijgen. Met de checklist pgb-vaardigheden kun je zelf inschatten of je pgb-vaardig bent.

Tips voor een goede voorbereiding van het gesprek

 • Bedenk voor het gesprek waarom je een pgb wilt. Zet alle redenen op een rij.
 • Vertel hoe je de zorg met het pgb wilt organiseren op verschillende plaatsen, zoals thuis en op school.
 • Geef aan als er zorg op wisselende tijden nodig is en hoe je dat wilt inplannen. Denk aan zorg op afroep en/of 24 uur beschikbaarheid van zorgverleners.
 • Geef aan als je in de zorg wilt samenwerken met (een of enkele) zorgverleners die de situatie van je kind kennen.
 • Geef overal goede argumenten voor.

Wat je verder nog moet weten over pgb’s

 1. Heb je een pgb van de gemeenten? Dan krijg je het geld niet op je bankrekening gestort. Zorgverleners betaal je in dat geval uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heet trekkingsrecht. Een uitzondering is een eenmalig pgb. Die regeling gaat anders. Je gemeente kan je hier meer over vertellen.
 2. Heb je een pgb via je zorgverzekeraar? Dan geldt het trekkingsrecht niet. Je krijgt dan van je zorgverzekeraar een bedrag waarmee je de zorg kunt inkopen. 
 3. Als ouder word je soms van het ene loket naar het andere loket gestuurd. Wil je duidelijkheid over waar je moet zijn? Vraag advies aan een cliëntondersteuner. Of zoek contact met Het Juiste Loket. Zij kunnen je verder helpen.
 4. Het is soms mogelijk om een pgb en zorg in natura te combineren. Je kan ook meerdere pgb’s tegelijk hebben. Kijk op meerdere pgb’s: kan dat? van Per Saldo.
 5. Je kunt alleen een pgb krijgen voor hulpmiddelen vanuit de jeugdwet of Wmo via de gemeente (dus niet met een pgb die valt onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg).
 6. Heb je extra kosten doordat je kind diabetes heeft? Een pgb kun je daar niet voor gebruiken Je kunt wel dubbele kinderbijslag aanvragen.

Dubbele kinderbijslag

Voor een kind met een beperking of een ziekte, zoals diabetes, heb je als ouder vaak meer kosten dan voor andere kinderen. De dubbele kinderbijslag is bedoeld om deze extra kosten (deels) te compenseren. 

Wanneer kun je dubbele kinderbijslag krijgen?

Je krijgt niet zomaar dubbele kinderbijslag als je kind diabetes heeft. Dit zijn de voorwaarden:

 • Je kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar.
 • Je kind woont minimaal 4 nachten per week bij je thuis.
 • Je kind heeft intensieve zorg nodig.

* Alleen de zorg voor diabetes wordt door het CIZ doorgaans niet als intensieve zorg gezien. Er moet dan meer aan de hand zijn, bijvoorbeeld ook een andere ziekte of handicap.

Zo vraag je dubbele kinderbijslag aan

Je vraagt dubbele kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB vraagt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dan om advies. CIZ stuurt je een aanvraagformulier dat je moet invullen. Daarna is er een gesprek met een medewerker van CIZ. Samen bespreken jullie de aanvraag. Daarna neemt CIZ een besluit. Je krijgt daarover een brief. Ook sturen ze een advies naar de VSB. De VSB besluit of je dubbele kinderbijslag krijgt. 

Lees al deze stappen rustig na op de website van het CIZ.

Studietoeslag bij een medische beperking

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Lukt jou dat niet vanwege je diabetes? Dan kun je bij de gemeente een maandelijkse studietoeslag aanvragen. Zo krijg je een steuntje in de rug om je studie af te maken en heb je meer kans op een baan.

Hoe hoog is de studietoelage bij een medische beperking?

Sinds 1 april 2022 is de studietoelage in alle gemeenten in Nederland hetzelfde. Ben je 21 jaar of ouder, dan krijg je 300 euro per maand. Ben je 18 tot en met 20 jaar, dan krijg je minimaal 150 euro per maand.

Wanneer kun je de studietoelage aanvragen?

Je kunt de toeslag bij je gemeente aanvragen als je structureel niet kunt werken naast je studie vanwege je diabetes. Bijvoorbeeld omdat het te zwaar voor je is. Je kunt de toeslag alleen krijgen als je studiefinanciering ontvangt. Heb je een Wajong-uitkering, dan kom je niet in aanmerking. Ook wordt naar het inkomen en vermogen gekeken van jou en je ouders.

* Het is onduidelijk hoe vaak gemeenten deze studietoelage toekennen voor mensen met diabetes. 

Hoe vraag je de studietoelage aan?

Zoek op de website van de gemeente waar je woont naar ‘Individuele Studietoeslag’. Als het goed is, vind je daar alle informatie. Kun je het niet vinden op de website? Neem dan contact op met je gemeente. Misschien heeft jouw gemeente deze regeling (nog) niet. Wijs je gemeente dan op het Gemeentenieuws SZW, Individuele Studietoeslag. Hierin roept de overheid gemeenten op om bedragen van de toeslag per 1 april 2022 aan te passen.

Lijst van afkortingen en begrippen

In de Nederlandse wetgeving en gezondheidszorg wemelt het van de afkortingen en begrippen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet met daarbij een uitleg. Mis je een belangrijk begrip? Mail het ons, dan voegen wij het graag toe.

Loop je tegen problemen aan of heb je een vraag rond het onderwerp 'Financiële regelingen voor je kind met diabetes' of een ander onderwerp?

Loop je tegen problemen aan of heb je een vraag rond het onderwerp 'Financiële regelingen voor je kind met diabetes' of een ander onderwerp?

Leden van DVN profiteren van individuele belangenbehartiging. Neem contact op zodat we de mogelijkheden en eventuele oplossingen kunnen verkennen.

Contact met DVN