Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabetes op school: voor ouders

Je kind met diabetes gaat voor het eerst naar school. Of de diabetes is net ontdekt en je kind gaat weer terug naar school. Dan moet je aan van alles denken. Wat moet je regelen voor de zorg voor je kind? Wat mag je van de school verwachten? En wat mag de school van jou verwachten? Doe je voordeel met onze tips en diverse downloads.

Je kind gaat voor het eerst naar de basisschool. Spannend! Bij een kind met diabetes is dit extra spannend. Al vanaf de aanmelding bij een school. Het kan ook zijn dat net is ontdekt dat je kind diabetes type 1 heeft. En hij of zij mag weer terug naar school. Belangrijk is het om te weten dat een kind met diabetes niet geweigerd worden op school enkel vanwege de diabetes. Kinderen met diabetes kunnen ook prima naar school gaan. Maar ga op tijd in overleg over het organiseren van de zorg voor je kind op school.

Diabeteszorg op school

Oudere kinderen kunnen zelfstandig hun insuline toedienen en meten. Bij jongere kinderen op de basisschool is begeleiding nodig. Dit kan begeleiding zijn van iemand op school op vrijwillige basis, een verpleegkundige op school of door jullie zelf. Maak hier tijdig afspraken over met de school:

Wie helpt jouw kind op school?

De juf of meester, de conciërge of een andere medewerker mag jouw kind helpen bij diabeteshandelingen. Dat betekent: bloedglucose meten en interpreteren, de hoeveelheid insuline bepalen en insuline toedienen. Er gelden wel voorwaarden: het gebeurt vrijwillig, niet tegen betaling en er zijn afspraken over achtervang bij calamiteiten. En natuurlijk zorg je dat deze vrijwilliger een goede uitleg krijgt van jullie als ouders of van een diabetesverpleegkundige.

Belangrijk is dat uitgezocht wordt of de diabeteshandelingen vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van school. Is dat niet zo? Ga dan met school in gesprek over (het afvangen) van de risico’s, bijvoorbeeld doordat je als ouders de premie betaalt.

Maak afspraken over de diabeteszorg op school

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de school van je kind. Wat verwacht je van de leerkracht of begeleider bij een hyper of hypo? Wie is bereikbaar in geval van nood? Je kind en jij als ouder zijn verantwoordelijk voor de juiste diabeteshulpmiddelen, maar waar bewaar je deze op school? Voer dit gesprek aan de hand van de checklist, zodat je niets vergeet.

Informeer klasgenoten over diabetes type 1

Informeer de klasgenoten van je kind en eventueel de ouders van deze kinderen over diabetes. Uitleggen wat diabetes is kan in een brief, maar je kind kan ook zelf een presentatie hierover geven. Laat bijvoorbeeld de bloedglucosemeter en insulinepomp zien. En geef antwoord op vragen als: ‘wat is een hypo of een hyper en wat kun je doen bij een hypo?’. Onderaan deze pagina vind je een aantal downloads en een spreekbeurt voor je kind. 

Traktaties als je diabetes hebt

Je kind mag een traktatie. Vaak eet je kind een tussendoortje, een traktatie kan dat vervangen. Je kind moet dan (met hulp) de koolhydraten van de traktatie met het tussendoortje vergelijken. Deze traktatielijst kan daarbij helpen. Of een app zoals Koolhydraatkenner of Sweetbee Platemate. Een alternatief is dat je kind de traktatie mee naar huis neemt, of een eigen, vervangende traktatie eet. Bespreek dit vooraf met de leerkracht om verdriet en onduidelijkheid te voorkomen.

Speciale uitjes met diabetes type 1

Speciale uitjes als schoolkamp, sportdag en zwemmen zijn activiteiten die van invloed kunnen zijn op de bloedglucosewaarden van je kind. Daarom vragen deze dagen speciale aandacht. Zorg dat de begeleiders van de activiteit en de school weten welke extra hulp eventueel nodig is. Vertel ook welke invloed de activiteit op de bloedglucosewaarden van je kind kan hebben.

Toetsen als je diabetes hebt

Stress heeft invloed op de bloedglucosewaarde van je kind. Door te hoge of te lage waarden kan je kind zich niet meer concentreren en de toets, presentatie of spreekbeurt niet goed doen.
Het is goed met school afspraken te maken over hoe om te gaan met diabetes in toets- of examentijd. Maak gebruik van het formulier voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs om dit vooraf goed te regelen.

Problemen met diabetes op school?

Toch problemen op school? Neem dan contact op met ons zodat we je van advies kunnen voorzien.

Meer achtergrondinformatie over diabetes en school

Zorgeloos met diabetes naar school

Help jij ons?

Help jij ons?

Word lid, doneer of zet je in voor een beter leven met diabetes.

Doe mee

Met anderen praten over je kindwant diabetes heb je niet alleen