Diabetesregister

Het landelijke diabetesregister registreert de gegevens van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het gaat zowel om diabetes type 1 als diabetes type 2.

Het idee voor een diabetesregister is ontstaan uit een samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. Namens de patiënten is Diabetesvereniging Nederland betrokken.

Vragen?

Neem contact op met MRDM via 088-570 00 30 op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur of stuur een e-mail.

Waarom een diabetesregister?

Op dit moment is er geen landelijke registratie van gegevens van zowel mensen met diabetes type 1 als diabetes type 2 die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het ontbreekt hierdoor aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld aantallen mensen met diabetes, het optreden van complicaties en effecten van de behandeling. In het diabetesregister worden zulke gegevens verzameld. Ook kan dankzij een register sneller onderzocht worden wat de meerwaarde van nieuwe diabetesmedicatie en hulpmiddelen is. Waarom dat relevant is? Het aantal mensen met diabetes neemt toe en daarom is het van belang de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te vergroten.

Wie zijn betrokken bij het diabetesregister?

Het idee voor een diabetesregister is ontstaan uit een samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. Betrokken partijen zijn de Nederlandse Diabetesfederatie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Diabetesvereniging Nederland en  Medical Research Data Management (MRDM, die de verzamelde gegevens registreert). Het beheer van de gegevens is in handen van Stichting BIDON.

Wat is de rol van DVN hierin?

Het verbeteren van de diabeteszorg is voor Diabetesvereniging Nederland erg belangrijk. Om die reden neemt DVN deel aan de werkgroep die de landelijke registratie heeft voorbereid. DVN is net als de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde mede-eigenaar van de gegevens: binnen stichting BIDON beslist DVN mee over het gebruik van de gegevens.

Hoe zit het met de privacy?

MRDM is een bedrijf dat veel ervaring heeft met de registratie van medische gegevens. MRDM voldoet aan alle verplichte veiligheidseisen. De gegevens die verzameld worden zijn nooit herleidbaar tot een persoon. MRDM wordt zelf elke 3 jaar zorgvuldig gecontroleerd of ze alle voorschriften op het gebied van privacy naleeft. Op hun website vindt je daarover meer informatie.

Meer weten?

Meer informatie over het landelijk diabetesregister voor volwassenen en kinderen lees je in de volgende documenten: