Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Vergroot je kennis over diabetes

Wat is diabetes nu precies en wat merk je in het dagelijks werk als je collega het heeft? Waar moet je rekening mee houden?

Elke organisatie kan ermee te maken krijgen: werknemers die chronisch ziek zijn. Diabetes is zo’n chronische ziekte. Hoe kun je medewerkers met diabetes zo goed mogelijk helpen en begeleiden om diabetes en werk te combineren?

Informatie over diabetes

Wij zijn de organisatie voor alle mensen met diabetes. Voluit kunnen leven (en werken) met diabetes, daar gaan wij voor. Dat doen we met deskundig advies, een uitgebreid dienstenpakket, informatieve en actieve activiteiten en voorlichting voor iedereen met en zonder diabetes. Lees het op deze website of neem contact met ons op.

Informatie over behandeling en begeleiding

Er is veel geschreven over het behandelen en begeleiden van mensen met een chronische aandoening. Onze tips ter informatie en inspiratie.

SER-advies: hoe we chronisch zieken aan het werk helpen en houden

Sociaal-Economische Raad (SER) bracht het adviesrapport ‘Werk: van belang voor iedereen’ (publieksversie, maart 2016) uit over hoe we in Nederland chronisch zieken zo goed mogelijk aan het werk kunnen helpen en houden. In reactie op dit rapport roept de minister alle partijen op om werk te maken van de aanbevelingen, elkaar te helpen met het maken van het ‘huiswerk’ en de samenwerking op te zoeken.

Richtlijnmodule Diabetes en Arbeid

Hoe help je mensen met diabetes zo goed en professioneel mogelijk. Hoe begeleid je hen in het combineren van diabetes en werk en het behouden van werk? Lees de ‘multidisciplinaire richtlijnmodule Diabetes en Arbeid (2011) van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Verzekeringsgeneeskundig protocol Diabetes Mellitus

Op zoek naar informatie over de behandeling en begeleiding van werknemers met diabetes en over mogelijke re-integratie trajecten bij uitval? Voor bedrijfsartsen is er het Verzekeringsgeneeskundig (VG) protocol Diabetes Mellitus (2009). Ook de de 'Richtlijn chronisch zieken en werk' biedt hierover veel informatie.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Het kabinet wil hiermee meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Als werkgever heb je daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen jouw organisatie. Als je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kun je ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. Dat kan ook gelden voor diabetes.

Vragen over werk?

Vragen over werk?

Geen antwoord gevonden op je vragen over diabetes en werk? Bel ons via 033 463 05 66. Of stuur een e-mail.

E-mail ons

Met anderen praten over werkenwant diabetes heb je niet alleen