Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Duurzame inzetbaarheid bij diabetes

Om gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te kunnen blijven, moet een medewerker goed omgaan met zijn diabetes tijdens werktijd. Op welke manier kun jij als werkgever of leidinggevende daar een bijdrage aan leveren?

Diabetes heb je iedere dag. Een medewerker met diabetes kan daar best eens last van hebben. Zorgt diabetes dat je medewerker vermoeid is, of moeite heeft met bepaalde werktaken? Dan is het belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. Bekijk en bespreek samen wat kan. Er zijn diverse mogelijkheden.

Mogelijkheden vanuit wet- en regelgeving

In de Nederlandse wet- en regelgeving is veel geregeld om medewerkers aan het werk te houden.

Wet Verbetering Poortwachter

Bij langdurig ziekteverzuim is de Wet verbetering Poortwachter (WvP) van toepassing. Een regeling waarin staat vermeld waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden als een medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken. De wet beschrijft de te nemen stappen in de eerste twee ziektejaren.

Arbowet

Werknemers moeten tot hun pensioen veilig en gezond kunnen werken. Dat wordt geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet). Daarnaast zijn er andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Meer weten over jouw plichten als werkgever? Die informatie vind je in het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mogelijkheden voor het dagelijks werk

Naast de genoemde wet- en regelgeving zijn er ook diverse regelingen voor aanpassing van werk en werkomgeving waar je als werkgever gebruik van kunt maken. Houd de vinger aan de pols bij je medewerker over deze zaken en maak ze bespreekbaar.

Aanpassingen in werktijden of taken

Er bestaat geen standaard lijst met werkaanpassingen bij diabetes. Een werkaanpassing ontstaat vaak in overleg op het moment dat zich een concreet probleem voordoet. Je kunt dan denken aan aangepaste werktijden (korter, andere tijden of pauzes), taakverschuivingen, hulp van collega’s bij bepaalde taken of als iemand een hypo heeft.

Aanpassingen in de werkomgeving

Er zijn aanpassingen mogelijk in de werkomgeving zoals aangepast meubilair, een beter toegankelijke werkplek of een aangepaste computer. De arbodienst of bedrijfsarts kan uitzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn en hoe je dit (financieel) regelt. Soms worden werkaanpassingen betaald door het UWV.

Aanpassingen in bijzondere werkomstandigheden

Sommige werkomstandigheden vragen om bijzondere aandacht als je diabetes hebt. Denk aan het werken in extreme temperaturen, blootstelling aan chemische stoffen, lichamelijk zwaar werk of werk waar je wordt blootgesteld aan trillingen. Deze situaties vragen om goed beschermende kleding en speciale schoenen.

Vergoeding van technische hulpmiddelen

Heeft de medewerker met diabetes een veeleisende baan of onregelmatig werk? Dan kan een technisch hulpmiddel als een continuglucosemeter een oplossing zijn voor duurzame inzetbaarheid. Als werkgever kun je hier vanuit een loopbaanbudget of scholingsbudget aan bijdragen.

Voordelige regelingen

Soms zijn meer ingrijpende werkaanpassingen nodig om aan het werk te kunnen blijven. Als complicaties van diabetes de medewerker echt gaan beperken en een arbeidshandicap worden, dan kun je als werkgever in aanmerking komen voor een UWV subsidie.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Kom je er met je medewerker niet uit? Een diabeteswerkcoach helpt je graag mee te denken over de duurzame inzetbaarheid van je collega.

E-mail ons

Met anderen praten over werkenwant diabetes heb je niet alleen