Word lid

Menu

Beleid

Hoe maakt DVN beleid?

Om beleid te maken baseert Diabetesvereniging Nederland (DVN) zich in de eerste plaats op de wensen van haar achterban. Maar diabetes is complex en omvat veel onderwerpen. Daarom onderhoudt DVN nauwe contacten met koepels van zorgverleners uit de diabeteszorg. DVN kan bij de bepaling van haar standpunten de visie van deze (beroeps)groepen laten meewegen, en waar nodig met de beroepsgroep in overleg treden. Ook kan DVN haar beleid laten toetsen door zorgverleners.

Deskundigenraad

Daarnaast beschikt de Diabetesvereniging over een deskundigenraad. Deze bestaat uit een aantal zorgverleners. De diverse medische aandachtsgebieden op het gebied van diabetes zijn vertegenwoordigd. Deze medisch deskundigen fungeren als individuele adviseurs bij dringende vragen, waarmee DVN in de praktijk te maken heeft.

Meer informatie

Meerjarenbeleidsplan DVN 2017-2020
Jaarverslag DVN
Statuten DVN
Huishoudelijk Reglement DVN
Code goed bestuur DVNNieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.