Word lid

Menu

ANBI

Diabetesvereniging Nederland is een ANBI goed doel. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aftrekbaar

Doordat DVN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan onze organisatie in veel gevallen aftrekbaar. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

 • Naam van onze organisatie: Diabetesvereniging Nederland
 • Fiscaal nummer:  RSIN van DVN - 002690779
 • Contactgegevens: Fokkerstraat 17, 3833 LD, Leusden
 • Doelstelling: DVN strijdt voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes.
 • Beleidsplan: download het beleidsplan
 • Het bestuur van Diabetesvereniging Nederland bestaat uit:
  - Voorzitter: vacature
  - Bestuurslid: de heer Frits Voermans
  - Bestuurslid: mevrouw Doreen Boeijen
 • Beloningsbeleid: het beloningsbeleid van DVN is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en een (financiële) beloning passend bij de maatschappelijke positie van DVN. Als patiëntenorganisatie wordt DVN grotendeels gefinancierd uit de contributies van haar leden.
  - DVN kent verschillende organen en hiervoor gelden verschillende beloningsregels.
  - De regionaal werkende vrijwilligers, ontvangen een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Ook de leden van de ALV ontvangen een onkostenvergoeding.
  - De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding die past bij het ideële karakter van DVN en de zwaarte van hun functie. De bezoldigingsregeling van het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
  - De betaalde medewerkers van het DVN Bureau worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van de directeur valt ruimschoots onder de zogenaamde Balkenendenorm. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het Bestuur.
 • Activiteitenverslag: Jaarverslag 2016.
 • Financiële verantwoording: Jaarrekening 2016.


Nieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.