Word lid

Menu

Diabeteszorgonderzoek 2012: aandacht voor leefstijl schiet tekort

Terug

Datum laatste wijziging: 21 mei 2013

Leefstijlverbetering verdient meer aandacht in de diabeteszorg. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het Diabeteszorgonderzoek 2012. Diabetesvereniging Nederland (DVN) voerde dit onderzoek uit samen met het Nationaal Actieprogramma Diabetes, om na te gaan in hoeverre de diabeteszorg voldoet aan afspraken die daarover zijn gemaakt in de Zorgstandaard.

Meer dan 5.600 mensen met diabetes namen eind vorig jaar deel aan het Diabeteszorgonderzoek door op internet een vragenlijst in te vullen. De meerderheid geeft aan een uitgebreide jaarlijkse en driemaandelijkse controle te ontvangen. De inhoud van deze controles wisselt echter sterk. Wat opvalt, is dat 44% van de deelnemers aangeeft nooit tot zelden met hun zorgverlener te bespreken hoe ze hun leefstijl kunnen verbeteren.

Voor DVN-directeur Maarten Ploeg een reden tot zorg. “DVN vindt het heel belangrijk dat zorgverleners leefstijlverbetering bespreken met hun patiënten en hen informeren over beweegprogramma’s bij hen in de buurt. Bij diabetes type 2 geldt nadrukkelijk dat een gezonde leefstijl de kans op complicaties verkleint. Bovendien is diabeteszorg meer dan meten alleen: de patiënt heeft ook behoefte aan persoonlijke aandacht.”   

Opvallende resultaten

Een ander opvallend resultaat is dat ruim een derde van de ondervraagden niet op de hoogte is van bijwerkingen van medicatie. Even zoveel mensen worden slecht geïnformeerd wanneer medicatie wijzigt. In de Zorgstandaard staat juist dat goede diabeteszorg ook betekent dat patiënten informatie krijgen over hun geneesmiddelen.

Een positief resultaat is de toegenomen bekendheid van de Zorgwijzer. Meer dan de helft van de ondervraagden kent de Zorgwijzer, waarin staat waar goede diabeteszorg aan moet voldoen. In 2010 was dit nog 48%. Bovendien laat het onderzoek zien dat mensen die de Zorgwijzer kennen beter in staat zijn om met hun diabetes om te gaan.

Verbeteringen en verslechteringen

Het Diabeteszorgonderzoek is in 2008 en 2010 ook uitgevoerd. De onderzoeksresultaten geven een beeld van het niveau van de geleverde diabeteszorg. Algemene uitspraken doen over de kwaliteit van de diabeteszorg is lastig: het onderzoek laat verbeteringen en verslechteringen zien. DVN brengt deze resultaten de komende tijd naar buiten via haar media. Ook gebruikt ze de uitkomsten om voor haar achterban verbetering van diabeteszorg na te streven, onder andere in contacten met zorgverleners en zorgverzekeraars.

Meer informatie

Download de samenvatting van de onderzoeksresultaten


Nieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.