Word lid en maak het verschil
Word lid
Veelgestelde vragen ledenraadverkiezing

Veelgestelde vragen ledenraadverkiezing

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de ledenraad, de verkiezing en alles wat erbij komt kijken. Daarom hebben we veelgestelde vragen voor je op een rij gezet Veelgestelde vragen [faq category=Ledenraadverkiezing]

  We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de ledenraad, de verkiezing en alles wat erbij komt kijken. Daarom hebben we veelgestelde vragen voor je op een rij gezet

  Veelgestelde vragen

  Wat betekent het, lid zijn van de ledenraad van Diabetesvereniging Nederland?

  De ledenraad is orgaan binnen Diabetesvereniging Nederland dat zich bezighoudt met 'gisteren en morgen'.  Zo stemt de ledenraad vooraf in met het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. Daarnaast toets de ledenraad deze achteraf via het jaarverslag en de jaarrekening. Er zijn er minimaal twee ledenraadvergaderingen per jaar (meestal op zaterdag). Totaal (inclusief voorbereiden vergaderingen en scholing) zal de functie per jaar ongeveer 10 dagdelen kosten. Leden van de ledenraad worden voor vier jaar gekozen.

  Wie kan er meedoen als kandidaat?

  Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het kandidaatschap. Ieder lid van de Diabetesvereniging Nederland van 18 jaar of ouder kan zich kandidaat stellen, mits hij/zij geen werknemer is van de vereniging.

  Ik ben niet zelf lid, maar mijn kind wel. Kan ik mezelf kandidaat stellen?

  Als ouder kun je je zeker kandidaat stellen. Verschillende ouders gingen je al voor. Een voorwaarde om je kandidaat te stellen is wel dat je ook zélf lid bent van Diabetesvereniging Nederland. We verwelkomen je dan ook graag als lid van Diabetesvereniging Nederland.

  Ik wil me beschikbaar stellen voor de ledenraad, maar ben geen lid van Diabetesvereniging Nederland. Kan dat?

  Een voorwaarde voor het ledenraad kandidaatschap is dat je lid bent van Diabetesvereniging Nederland. We verwelkomen je dan ook graag als lid van DVN. Als je je hebt aangemeld als lid  kun je je direct kandidaat stellen voor de ledenraad.

  Zijn er voorwaarden gesteld aan kandidaten?

  Er is een aantal voorwaarden en competenties opgesteld voor kandidaten. Als lid van de ledenraad:
  • Ben je lid van Diabetesvereniging Nederland
  • Heb je zelf diabetes of ben je hier door je directe omgeving nauw bij betrokken
  • Heb je kennis, ervaring en hart voor mensen met diabetes en hun familie
  • Heb je gevoel voor een leden- en vrijwilligersorganisatie
  • Volg je actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het bijzonder op diabetesgebied
    Kandidaten beschikken over de volgende competenties:
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden en gericht op samenwerking
  • Signaalgevoeligheid; oog hebben voor de (soms complexe) omgeving en uitdagingen van de Diabetesvereniging en in staat om over de grenzen van het hier en nu te denken
  • In staat om prestaties en beleid te toetsen met behulp van relatief beperkte informatie
  • In staat om strategisch mee te denken
  • In staat om bij de weging van belangen en omstandigheden verschillende aspecten in relatie tot elkaar af te wegen en het belang van de vereniging als geheel centraal te stelle
  • In staat om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
  • In staat om op te treden in het belang van de vereniging en de leden, en hierin ook als ambassadeur te functioneren;
  • In staat om te handelen zonder last of ruggenspraak en om óver eigen en deelbelangen heen te kijken.
  Deze voorwaarden en specifieke competenties zijn onderdeel van de Profielschets ledenraad-lid.

  Hoe meld je je aan als kandidaat?

  Aanmelden kan via het aanmeldformulier. We vragen onder andere de volgende gegevens:
  • Foto en CV met werkervaring, opleiding en nevenfuncties
  • Initialen, voor- en achternaam
  • Geboortejaar
  • E-mailadres
  • Relatie met diabetes
  • Verkiesbaar uit welke DVN-regio (wanneer bekend bij kandidaat)
  • Motivatie tot kandidaatstelling
  • Eventueel: LinkedIn-profiel
  • Toestemming voor gebruik gegevens ten behoeve van kandidaatstelling

  Tot wanneer kun je je aanmelden als kandidaat?

  Aanmelden als kandidaat voor de ledenraad kan 1 september.

  Wat gebeurt er na het aanmelden als kandidaat?

  Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding. Ilja Werner van Diabetesvereniging Nederland neemt contact op als er iets niet duidelijk is over de door jou verstrekte gegevens. De Verkiezingscommissie toetst, ondersteund door bureau K+V, kandidaten op basis van de aangeleverde informatie, voordat de kandidaat tot de kieslijst wordt toegelaten. Je ontvangt in september bericht of je bent toegelaten tot de kieslijst. Diabetesvereniging Nederland onderhoudt contact met je over het verloop van de verkiezing.

  Welke gegevens die je aanlevert worden openbaar gemaakt?

  De volgende gegevens worden bekend gemaakt ten behoeve van de verkiezingen:
  • foto
  • naam
  • geboortejaar
  • LinkedIn
  • kiesdistrict (postcode)
  • motivatie tot kandidaatstelling

  Wat zijn belangrijke data rond de ledenraadverkiezingen?

  • Zondag 1 september 12.00 uur sluiting inschrijving kandidaatstelling
  • Maandag 2 sept- dinsdag 1 oktober 2024: toetsing kandidatenlijst door verkiezingscommissie
  • Donderdag 3 oktober 2024: bekendmaking kandidatenlijst: alle kandidaten stellen zich voor op www.dvnkiest.nl
  • Dinsdag 15 oktober tot en met vrijdag 1 november 2024: verkiezingen
  • Sluiten stembus: vrijdag 1 november 12.00 uur
  • Uiterlijk donderdag 7 november 2024: uitslag verkiezingen
  • Zaterdag 14 december 2024: eerste ledenraadvergadering na de verkiezingen

  Waar kan ik meer informatie krijgen over de vereniging?

  Deze website biedt veel meer informatie over de vereniging, onder andere nieuws, jaarverslagen en informatie over de organisatie van de vereniging. Na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail dan naar info@dvn.nl of bel met 033 - 463 05 66.

  Krijg ik een vergoeding voor ledenraad lidmaatschap?

  Ledenraad-leden ontvangen een onkostenvergoeding (dat wil zeggen voor werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten).

  Wat gebeurt er als ik word gekozen?

  Kandidaten die zijn gekozen, krijgen hierover bericht van de Verkiezingscommissie. De eerste ledenraadvergadering komt op zaterdag 14 december 2024 bijeen, in principe in Amersfoort. Alle ledenraad-leden volgen een introductie en scholingsprogramma en worden in de komende tijd begeleid om hun functie goed uit te kunnen oefenen.

  Hoe lang ben je lid voordat er weer verkiezingen zijn?

  De termijn is vier jaar. Leden van de ledenraad mogen daarna nog één keer voor vier jaar worden herkozen.

  Kan ik ook worden herkozen?

  De verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats. Ledenraad-leden kunnen één keer voor vier jaar worden herkozen.

  Wie wordt de voorzitter van de ledenraad?

  De voorzitter van de ledenraad is in het nieuwe verenigingsmodel de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter maakt formeel geen deel uit van de ledenraad. Dit betekent onder andere, dat hij niet stemt.

  Hoe zijn de kiesdistricten van Diabetesvereniging ingedeeld?

  Voor het stemmen voor de nieuwe ledenraad is statutair vastgelegd dat we de vereniging daarvoor verdelen in 5 kiesdistricten. Elk kiesdistrict heeft ongeveer evenveel leden en zijn dus gelijkwaardig aan elkaar. Vanuit elk kiesdistrict kunnen 3 leden gekozen en afgevaardigd worden naar de ledenraad.
  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid