Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee
za 11 jun 10:30

Zaterdagochtendwandeling Fryslan

De eerste zaterdag van de maand juni valt in het Pinksterweekend, daarom hebben we besloten om het voor 1 keer een week later te doen. We wandelen op zaterdag 11 juni!

Locatie:
De Twee Gemeenten Grouwsterdyk 1 Jirnsum
Tijdstip:
10:30 - 12:30 uur
Regio:
Fryslan
Kosten:
gratis

De wandeling van 11 juni zal plaatsvinden in de omgeving van Jirnsum. We wandelen ongeveer een uur op het Friese platteland. Hans en Annie hebben deze wandeling voorbereid, waarvoor onze dank.

Jirnsum is een dorp in de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Fryslan. Jirnsum ligt ten noordoosten van Terherne, ten noordwesten van Akkrum en ten westen van Grouw. De dorpskern is gelegen aan de westoever van de rivier de Boarne, en heeft daaraan ook havens.

Jirnsum is een oud dorp, gelegen aan de rivier de Boarne en door de Jirnsumer Syl verbonden met het aloude riviertje de Moezel, dat in de vroege middeleeuwen een open verbinding had met de Middelzee. Dat het dorp in de 7e of 8e eeuw is ontstaan kunnen we opmaken op de uitgang um (= heem). De naam moet zijn gevormd uit zoiets als het grondbezit van bewoner Earn, het heem van Earn = Earnum. De mogelijk eerste keer dat Jirnsum schriftelijk genoemd wordt is in het jaar 1399, als graaf Albrecht van Holland hulp in Fryslân zoekt, om ook aldaar voet aan de grond te krijgen. In zijn brief hierover: “Yrnzom ende Aelsom, gelegen in Oistvriesland”.

Aan de Boarnoever hebben zich in de periode tussen 1435 en 1580 roerige tijden afgespeeld. Plm. 1 km. ten zuidoosten van Jirnsum was aldaar in het (zelfstandige) dorpje Aalzum het franciscanerklooster Aalzum gevestigd. In de tijd van de Schieringers en de Vetkopers kwam het vaak tot een bloedig treffen. Er is rondom dit klooster heel wat afgevochten en gemoord. (bron: http://www.jirnsum.com/over-jirnsum/ontstaan-jirnsum/)

Maar dat is nu gelukkig verleden tijd. Geen Vetkopers en Schieringen meer, maar gewoon lekker wandelen.

We gaan beginnen bij

De Twee Gemeenten in Jirnsum, Grousterdyk 1 9011 WK  Jirnsum

Start: 10.30 uur

Na de wandeling krijgen we ons kopje koffie van de DVN natuurlijk ook bij De Twee Gemeenten, waar we ook kunnen lunchen.

Aanmelden is weer verplicht bij Eppie Groenhof, voor 4 juni as, via de mail of telefonisch op 06 308 75 395.

 

De wandeling van juli hebben we op Vlieland gewoon op de 1ste zaterdag

Terug naar het overzicht