• Behandelingen
  • Complicaties

Informatiemarkt en bloedglucosemeter controledag

Samen met de Diabetespoli van het Elkerliek ziekenhuis organiseren we de bloedglucosemeter-controledag en een informatiemarkt met een interessante lezing over Hart- & vaatziekten bij diabetes.

Locatie:
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tijdstip:
9.00 - 15.30 uur
Regio:
Sprekers:
mevr. M.C.J.Knippels
Kosten:
geen
 

Programma

Er is tijdens deze dag een informatiemarkt. Hier vind je informatie over Diabetes Mellitus en hieraan gerelateerde onderwerpen. Op de markt en bij de lezingen is iedereen welkom, ook als je geen meter ter controle aanbiedt. Ook kun je deelnemen aan de lezing: Hart en vaatziekten bij diabetes, gehouden door mevr. M.C.J.Knippels (internist Elkerliek Ziekenhuis). Deze lezing is in de ochtend van 10.30 - 11.15 uur.

Tijdens deze dag zijn er diabetesverpleegkundigen en een diëtist van het Elkerliek ziekenhuis aanwezig voor alle vragen en/of opmerkingen. De informatiemarkt is gesloten tussen 12.00-13.00 uur.

Metercontrole

De metercontrole is zowel voor de middag als na de middag. Wil je graag met samen met anderen komen, geef dit dan aan in de e-mail. Na 1 oktober krijg je bericht op welk tijdstip je wordt verwacht.

Aanmelden

De metercontrole en/of het bijwonen van een lezing kan echter alleen na schriftelijke aanmelding. Doe dit voor 20/9 via de e-mail bij Albert van Berkel of via 0492 - 315022.