Flash Glucose Monitoring

Meten zonder te prikken? Het kan! Sinds 2018 wordt Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals de FreeStyle Libre (FSL) voor een aantal groepen mensen met diabetes vergoed. Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil dat deze voor iedereen vergoed wordt. In dit dossier houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Flash Glucose Monitoring is een pijnloze manier om je bloedglucosewaarde te meten. Een bekend voorbeeld is de FreeStyle Libre (FSL).

Deze meet je bloedglucose via een sensor op je bovenarm. Je actuele glucosewaarde zie je door te 'flashen': de sensor te scannen. Dat doe je met een reader, of met een app (LibreLink Up voor Android en iOS, vanaf iPhone 7). Verder zie je een trendpijl die aangeeft of je bloedglucose stijgt of daalt. Alleen als je twijfelt aan de waarde, doe je een vingerprik ter vergelijking. Nog een pluspunt is dat je de gegevens van de laatste acht uur in een grafiek kunt terugzien. Je kunt de informatie ook delen met anderen; handig voor ouders van kinderen met diabetes.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat mensen die gebruik maken van Flash Glucose Monitoring minder last hebben van hypo’s.

Nieuws over Flash Glucose Monitoring

Wat doet DVN

Sinds 2018 maken 4 groepen mensen met diabetes aanspraak op de vergoeding van de FGM. Wij willen dat iedereen die aantoonbaar baat heeft bij innovatieve manieren van bloedglucosemonitoring, zoals de FreeStyle Libre, deze vergoed krijgt. Hier maken we ons hard voor. We hebben Zorginstituut Nederland gevraagd om de minister te adviseren Flash Glucose Monitoring op te nemen in het basispakket. Ook hebben we zorgverzekeraars opgeroepen om zelf de meerwaarde van de methode te onderzoeken. Als meer onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat Flash Glucose Monitoring beter werkt dan vingerprikken, groeit de kans op algehele opname in de basisverzekering. Nu wordt het systeem alleen vergoed voor bepaalde groepen.


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die gebruik maken van Flash Glucose Monitoring minder last hebben van hypo’s


Wat hebben we al bereikt?

  • Zorginstituut Nederland heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht om te praten over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring. Diabetesvereniging Nederland pleit in dat overleg voor een zo breed mogelijke vergoeding van het systeem. Ook zorgverleners, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS nemen deel aan deze Ronde Tafel. Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert uiteindelijk de minister over vergoeding. ZIN heeft deze zomer laten weten een definitief standpunt over vergoeding uit de basisverzekering voor alle mensen met diabetes die vingerprikken, niet voor eind 2018 / begin 2019 te verwachten.
  • Een aantal mensen met diabetes hebben al recht op vergoeding van FGM via de zorgverzekering. Dit zijn: kinderen met diabetes type 1, volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) en vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben. Deze groepen konden al in aanmerking komen voor vergoeding van RTCGM via de medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis. Ons advies voor vergoeding via het hulpmiddelenbudget en niet via het ziekenhuisbudget is gelukkig door het Zorginstituut overgenomen.
  • Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet in samenwerking met de Diabetesvereniging en de Isalaklinieken een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de FreeStyle Libre. Er doen circa 1.300 deelnemers mee, de inschrijving is in juni 2017 gesloten. Zilveren Kruis betaalt voor de deelnemers gedurende 1 jaar de helft van de kosten van de sensoren. Het onderzoek loopt t/m mei 2018. De eerste (voorlopige) resultaten van 487 deelnemers die hun jaar van onderzoek hebben afgesloten, zijn inmiddels bekend. Deze resultaten zijn op 29 juni 2018 gepresenteerd aan de Rondetafel Diabeteszorg. De eindresultaten van het volledige onderzoek worden eind 2018 verwacht.
  • Bij CZ liep tot juni 2017 een pilot met het systeem. Deelnemers kregen de FSL vergoed. CZ is bezig met een analyse van de resultaten van de pilot. 

Veelgestelde vragen Flash Glucose Monitoring

Nee, dat kunnen we niet. Het gebruik van de FreeStyle Libre kost ongeveer € 1.600 per jaar. Dit vormt voor veel gebruikers een groot obstakel. De fabrikant is echter vrij om zelf de prijs te bepalen. Tot nu toe heeft Abbott het monopolie. Mogelijk lukt het zorgverzekeraars of overheid om bij Abbott een lagere prijs te bedingen. Dat zou de kans op algehele opname in het basispakket vergroten.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis doet t/m mei 2018 een onderzoek naar de meerwaarde van de FreeStyle Libre (FSL). Deelnemers aan dit onderzoek krijgen gedurende 1 jaar het FSL meetapparaat volledig vergoed, de sensoren voor de helft (tot max. 26 per jaar). De inschrijving voor dit onderzoek is gesloten. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2018.

CZ

CZ heeft een pilot gedaan met een aantal van hun verzekerden, om meer inzicht te krijgen in de werking van de FSL. De pilot is in juni 2017 afgelopen. De resultaten kan CZ in een later stadium gebruiken om die mensen te selecteren bij wie de FSL de meeste meerwaarde zal hebben. Naast de FreeStyle Libre volgt CZ ook andere innovatieve manieren van glucosemonitoring. De resultaten worden verwacht in mei 2018.

OHRA

OHRA heeft aangegeven de pilot van CZ met aandacht te volgen, maar wil niet zelf een trial doen met de FSL of andere innovatieve manieren van bloedglucosemonitoring.

De volgende vier groepen kunnen de FreeStyle Libre vergoed krijgen vanaf de zomer van 2018 via de zorgverzekering:
- Kinderen (vanaf 4 - 18 jaar) met diabetes type 1;
- Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);
- Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2;
- Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Het Zorginstituut oordeelt dat een real time continuglucosemeter (RTCGM) voor jou beter geschikt is dan de FGM vanwege de alarmfunctie en de mogelijkheid om te worden aangesloten op een insulinepomp. Een RTCGM kun je alleen krijgen via je ziekenhuis. Overleg hierover met je arts.

Voor deze en andere praktische vragen over het gebruik van de FreeStyle Libre kun je terecht bij Abbott, de fabrikant.

Praat mee!

Praat mee!

Interesse, ervaringen uitwisselen of meer weten over de FreeStyle Libre? Praat of lees mee op het DiabetesTrefpunt.